Τα Στατιστικά στοιχεία ζωτικής σημασίας (Vital statistics) είναι πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται συστηματικά σε αριθμητική μορφή, που σχετίζονται ή προέρχονται από αρχεία σημαντικών γεγονότων. Όταν λέμε ζωτικά γεγονότα αναφερόμαστε στη γέννηση, το θάνατο, τον εμβρυϊκό θάνατο, το γάμο, το διαζύγιο, την υιοθεσία, τη νομιμοποίηση, την αναγνώριση της πατρότητας, την ακύρωση του γάμου ή το νόμιμο χωρισμό.

Πηγή

OECD Glossary of Statistical Terms