Ο όρος Δικαστικές αποφάσεις (Judicial decisions) αφορά τα δεδομένα για αποφάσεις που λαμβάνονται από ανώτερα και/ή κατώτερα δικαστήρια σε ομοσπονδιακό/ κεντρικό επίπεδο.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021