Ασφάλεια (για δεδομένα) - Security (data) είναι η προστασία της βάσης δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Βλ. επίσης Δεδομένα (data).

Πηγή

DAMA-DMBOK: Body Management Data of Knowledge: 2nd Edition (2017)