Οι Διευθύνσεις (γεωχωρικές) - Addresses (geospatial) αναφέρονται στη τοποθεσία ακινήτων με βάση τα αναγνωριστικά διευθύνσεων, συνήθως με το όνομα του δρόμου, τον αριθμό της οικίας, τον ταχυδρομικό κώδικα.