Ο όρος Ασφάλεια υγείας (Health insurance) αφορά τα διοικητικά δεδομένα για την κοινωνική προστασία που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, για παράδειγμα κυβερνητική/ κοινωνική ασφάλιση υγείας και ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Πηγή

Προσαρμοσμένο από το OECD Glossary of Statistical Terms