Η Aπογραφή (Census) είναι η πλήρης απαρίθμηση ενός πληθυσμού ή ομάδων σε μια χρονική στιγμή σε σχέση με καλά καθορισμένα χαρακτηριστικά.
 

Πηγή

OECD Glossary of Statistical Terms