Οι Ιστορικές μετεωρολογικές παρατηρήσεις (Historical meteorological observations) αναφέρονται σε ιστορικά αρχεία μετεωρολογικών παρατηρήσεων.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021