Ο όρος Κυνήγι (Hunting) αναφέρεται σε δεδομένα που σχετίζονται με τη ρύθμιση, την παρακολούθηση και τη συλλογή πρακτικών προστασίας άγριων ειδών και οικοτόπων με σκοπό την αποκατάσταση, την προστασία ή την ενίσχυση των φυσικών οικοσυστημάτων ή τη διατήρηση μιας υγιούς άγριας ζωής και πληθυσμού.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021