Η Διαβούλευση (Consultation) είναι ένα πιο προχωρημένο επίπεδο συμμετοχής που συνεπάγεται αμφίδρομη σχέση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι παρέχουν ανατροφοδότηση στην κυβέρνηση και αντίστροφα. Βασίζεται στον προηγούμενο ορισμό του ζητήματος για τον οποίο αναζητούνται απόψεις και απαιτείται κι η παροχή σχετικών πληροφοριών, εκτός από την ανατροφοδότηση από τα αποτελέσματα της διαδικασίας.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government (Glossary), 2020