Ο όρος Δίκτυα μεταφορών (Transportation networks) αναφέρεται σε δίκτυα οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών και συναφείς υποδομές. Περιλαμβάνει συνδέσμους μεταξύ διαφορετικών δικτύων. Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα για ολόκληρη τη χώρα.