Κυβερνητικός προϋπολογισμός (Government budget) είναι ο προϋπολογισμός της εθνικής κυβέρνησης σε υψηλό επίπεδο. Πρόκειται για προγραμματισμένες κρατικές δαπάνες για το επόμενο έτος και όχι για τις πραγματικές δαπάνες.

Τα ακόλουθα δεδομένα πρέπει να είναι online για να πληρούν τις προϋποθέσεις για την αξιολόγηση του προϋπολογισμού της εθνικής κυβέρνησης:

  • Προϋπολογισμός για κάθε εθνική κυβερνητική υπηρεσία, υπουργείο ή οργανισμό
  • Περιγραφές για τμήματα προϋπολογισμού
Πηγή

Προσαρμοσμένο από το Global Open Data Index