Στατιστική μονάδα είναι μια οντότητα για την οποία ζητούνται πληροφορίες και καταρτίζονται τελικώς στατιστικές, ή με άλλα λόγια, αποτελεί τη θεσμική μονάδα που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για το σκοπό της συλλογής στατιστικών καινοτομίας. Μια στατιστική μονάδα μπορεί να είναι μια μονάδα παρατήρησης για την οποία λαμβάνονται πληροφορίες και καταρτίζονται στατιστικές, ή μια μονάδα ανάλυσης που έχει δημιουργηθεί από τον διαχωρισμό ή τον συνδυασμό μονάδων παρατήρησης με τη βοήθεια εκτιμήσεων ή καταλογισμών, έτσι ώστε να παρέχουν πιο λεπτομερή ή ομοιογενή στοιχεία από ότι θα ήταν διαφορετικά δυνατό.