Ο όρος Ηχορύπανση (Noise pollution) αναφέρεται σε δεδομένα από μετρήσεις σχετικά με την ποιότητα του θορύβου. Γίνονται με την χρήση οποιουδήποτε από τους παρακάτω δείκτες: Ldn - Επίπεδο ήχου ημερήσιας – βραδινής κατάστασης όπως ορίζεται στην ενότητα 3.6.4 του ISO 1996-1: 20161 / Ισοδύναμο επίπεδο συνεχούς ηχητικής πίεσης όταν ως χρόνος αναφοράς είναι το βράδυ.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021