Ο όρος Ποιότητα του αέρα (Air quality) αναφέρεται σε δεδομένα από μετρήσεις σχετικά με την ημερήσια μέση συγκέντρωση ατμοσφαιρικών ρύπων, ειδικά εκείνων που δύνανται να φανούν επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021