Ο όρος Ποιότητα νερού (Water quality) αναφέρεται σε δεδομένα από μετρήσεις αναφορικά με μικροβιακές, χημικές και ραδιολογικές πτυχές καθώς και την προσβασιμότητα τα οποία επιδρούν στην ποιότητα των υδάτων.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021