Τα Στατιστικά δεξιοτήτων (Skills statistics) είναι στατιστικά που σχετίζονται με το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και ικανοτήτων ενός πληθυσμού ή ομάδων από τον πληθυσμό. Τα στατιστικά δεξιοτήτων μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον αριθμό των επιστημόνων, των ερευνητών, απασχολούμενων στον τομέα της μηχανικής και της τεχνολογίας, των επαγγελματιών και των αναπληρωτών (βοηθών) τους, αλλά και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και μαθητείας. Σε αυτήν την έρευνα, τα στατιστικά δεξιοτήτων εξαιρούν τα σχολικά αποτελέσματα στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την ανώτερη δευτεροβάθμια (μη τριτοβάθμια) εκπαίδευση.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021