Οι Ζώνες φυσικού κινδύνου (γεωχωρικά δεδομένα) - Natural risk zones (geospatial) είναι ευάλωτες περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικούς κινδύνους (όλα τα φαινόμενα ατμοσφαιρικά, υδρολογικά, σεισμικά, ηφαιστειακά και πυρκαγιάς που, λόγω της θέσης, της σοβαρότητας και της συχνότητάς τους, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σοβαρά την κοινωνία), π.χ. πλημμύρες, κατολισθήσεις και καθίζηση, χιονοστιβάδες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις.