Η Ονοματολογία για την Ανάλυση και τη Σύγκριση των Προϋπολογισμών και των Επιστημονικών Προγραμμάτων – (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets – NABS) περιλαμβάνει 14 τομείς και έχει υιοθετηθεί από την Eurostat και τον ΟΟΣΑ για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης ανάλογα με τον κοινωνικοοικονομικό στόχο που εξυπηρετούν. Σύμφωνα με την ονοματολογία NABS o τομέας των πολιτικών και κοινωνικών συστημάτων, δομών και διαδικασιών περιλαμβάνει δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

  • Την πολιτική δομή της κοινωνίας.
  • Τα θέματα δημόσιας διοίκησης και την οικονομική πολιτική.
  • Τις περιφερειακές μελέτες και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.
  • Τις κοινωνικές αλλαγές, τις κοινωνικές διαδικασίες και τις κοινωνικές συγκρούσεις.
  • Την ανάπτυξη συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας.
  • Τις κοινωνικές πτυχές της οργάνωσης της εργασίας.

Ο τομέας αυτός επίσης περιλαμβάνει τις δραστηριότητες Ε&Α οι οποίες σχετίζονται με:

  • Τις κοινωνικές μελέτες για θέματα φύλου, συμπεριλαμβανομένων τω διακρίσεων και των σχετικών προβλημάτων.
  • Την ανάπτυξη μεθόδωνκαταπολέμησης της φτώχειας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Την προστασία ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού όπως ορίζονται σε κοινωνικό επίπεδο (μετανάστες, άτομα με παραβατική συμπεριφορά, άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, κλπ), σε κοινωνιολογικό επίπεδο, δηλαδή με βάση τον τρόπο ζωής (νέοι, ενήλικες, συνταξιούχοι, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ) και σε οικονομικό επίπεδο (καταναλωτές, αγρότες, αλιείς, ανθρακωρύχοι, άνεργοι, κλπ).
  • Τις μεθόδους παροχής κοινωνικής πρόνοιας όταν συμβαίνουν ξαφνικές αλλαγές (φυσικές, τεχνολογικές ή κοινωνικές) στην κοινωνία.

ΔΕΝ περιλαμβάνονται στον τομέα αυτό δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με την επαγγελματική υγεία, τις οργανωτικές, κοινωνικές και ιατρικές πτυχές του ελέγχου της υγειονομικής κατάστασης του πληθυσμού, τη ρύπανση στο χώρο εργασίας, την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και τις ιατρικές πτυχές των αιτιών τους (περιλαμβάνονται στον τομέα της υγείας).