Τα Χρονοδιαγράμματα δημόσιων συγκοινωνιών (Public transport timetables) είναι προγράμματα που περιλαμβάνουν στάσεις, δρομολόγια, ώρες υπηρεσίας, συχνότητες δρομολογίων, επιχειρησιακές σημειώσεις και χάρτες δημόσιων συγκοινωνιών. Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021