Οι Οικονομικοί δείκτες (Economic Indicators) είναι στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται για την εθνική οικονομική δραστηριότητα τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση των οικονομικών επιδόσεων και προβλέψεων, σε θέματα όπως η ανεργία, η στέγαση, οι τιμές του καταναλωτή, ο πληθωρισμός, η βιομηχανική παραγωγή, η αγορά εργασίας, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, οι λιανικές πωλήσεις, οι τιμές της χρηματιστηριακής αγοράς και οι αλλαγές στην προσφορά χρήματος.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021