Ο όρος Σχέδια νομοθεσιών (Draft legislations) αφορά τα δεδομένα σχετικά με τα νομοσχέδια που συζητήθηκαν στο εθνικό κοινοβούλιο, καθώς και την ψηφοφορία που έγινε για αυτά. Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα για την τρέχουσα νομοθετική περίοδο.
 

Πηγή

Global Open Data Index