Στις Καινοτομίες που βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες περιλαμβάνονται οι καινοτομίες προϊόντος ή επιχειρησιακής διαδικασίας που περιέχουν Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως επίσης και οι καινοτομίες που για να αναπτυχθούν ή υλοποιηθούν στηρίζονται σε σημαντικό βαθμό στις ΤΠΕ.