Ο όρος Κτίρια (γεωχωρικά) - Buildings (geospatial) αναφέρεται στη γεωγραφική θέση κτιρίων. Ένα κτίριο είναι μια σκεπαστή εγκατάσταση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία ανθρώπων, ζώων, αντικειμένων ή για την παραγωγή οικονομικών αγαθών. Ένα κτίριο αναφέρεται σε οποιαδήποτε υποδομή που κατασκευάζεται μόνιμα ή αναγείρεται σε μια τοποθεσία προσωρινά. Οι πληροφορίες για την τοποθεσία των κτιρίων μπορούν να παρέχονται ως σημεία ή με την πραγματική βασική μορφή του κτιρίου. Συνήθως τα κτίρια αποτελούν μέρος του κτηματολογίου.