Τα Στατιστικά εγκλήματος (Crime statistics) είναι ετήσιες αποδόσεις σχετικά με τα επίπεδα εγκλήματος ή/και λεπτομερείς αναφορές εγκλήματος. Οι στατιστικές για το έγκλημα μπορούν να είναι σε ποικίλα επίπεδα ευαισθησίας, από ετήσιες αποδόσεις στα επίπεδα εγκλήματος, έως λεπτομερείς, πραγματικές και γεωγραφικές αναφορές για εγκλήματα.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021