Η Μεταφόρτωση («κατέβασμα», για δεδομένα)- Download (data) είναι η λήψη δεδομένων από ένα απομακρυσμένο σύστημα, όπως από ένα διακομιστή ιστού, ένα διακομιστή FTP, ένα διακομιστή email ή κάτι άλλο παρόμοια. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την επιφόρτωση («ανέβασμα»), όπου τα δεδομένα αποστέλλονται σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή. Βλ. επίσης Δεδομένα (data).

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021