Περίληψη:

Η συγκεκριμένη αποτελεί την πρώτη καταγραφή των στρατηγικών και των επιχειρησιακών πρακτικών που συνδέονται άμεσα με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, με διαχωρισμό μεταξύ καινοτόμων και μη-καινοτόμων επιχειρήσεων την περίοδο 2016-2018. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της πανελλήνιας στατιστικής έρευνας που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, ως η αρμόδια εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2020

Αριθμός σελίδων: 23

ISBN:
978-618-84669-8-2 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2020), Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων 2016-2018. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.