Ξεπέρασαν το 1,5 δισ. ευρώ οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη το 2020

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για Έρευνα και Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) στην Ελλάδα, με αναφορά στον αρχικό προϋπολογισμό 2020, δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). 

Ετικέτες