Δημοσιεύτηκε η έκθεση "She Figures 2021" με στοιχεία για την ισότητα των φύλων σε εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία

Ο αριθμός των γυναικών μεταξύ των φοιτητών και των αποφοίτων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στις σταδιοδρομίες των τομέων της έρευνας και της καινοτομίας.

Ετικέτες