Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά, αποτελούν τον παραδοσιακό δείκτη της ερευνητικής δραστηριότητας. Αξιόπιστα στοιχεία και μεγάλος αριθμός καθιερωμένων δεικτών που χρησιμοποιεί η βιβλιομετρική επιστήμη καταγράφουν την παραγωγή της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας σε δημοσιεύσεις και την απήχηση του ερευνητικού της έργου διεθνώς. Το αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας, είθισται να αξιολογείται με βάση την ποσότητα των επιστημονικών άρθρων που παράγει και του μεριδίου που τα άρθρα κατέχουν στον παγκόσμιο χάρτη, του μεριδίου των αναφορών που λαμβάνουν, των συνεργασιών που διαμορφώνονται για την παραγωγή τους και άλλων καθιερωμένων βιβλιομετρικών δεικτών. 

Οι στατιστικές για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις αποτελούν μέρος των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) που παράγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως ο αρμόδιος φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Στη σειρά εκδόσεων του ΕΚΤ, περιλαμβάνονται βιβλιομετρικές αναλύσεις με στοιχεία που αντλούνται από τις βάσεις δεδομένων Web of Science και Scopus. Με την παρουσίαση δεικτών που προκύπτουν από τις δύο πλέον καθιερωμένες διεθνώς βάσεις δεδομένων το ΕΚΤ στοχεύει να δώσει μια πληρέστερη εικόνα όσον αφορά σημαντικούς δείκτες παραγωγής της χώρας και διευρύνει τον αριθμό των ελληνικών δημοσιεύσεων και τα επιστημονικά πεδία που καλύπτονται. Οι μελέτες της σειράς καλύπτουν εκάστη διάστημα δεκαετίας και δημοσιεύονται σε ετήσια βάση (Web of Science κάθε ζυγό έτος και Scopus κάθε μονό).

Οι δείκτες παρουσιάζονται σε έντυπες εκδόσεις αλλά και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, με διαδραστικά διαγράμματα, που παρέχουν στους αναγνώστες πολύπλευρη εξειδικευμένη πληροφορία. Παρέχονται συγκεντρωτικά στοιχεία για την Ελλάδα και την τοποθέτησή της σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, παρουσιάζονται οι επιδόσεις για διακριτές κατηγορίες φορέων (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Νοσοκομεία κ.λπ.) και δίνονται αναλυτικά στοιχεία για πάνω από 80 ελληνικούς φορείς που παράγουν συστηματικά επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το μεθοδολογικό πλαίσιο μπορείτε να δείτε στις Εκθέσεις Ποιότητας.