Τομέας Επιχειρήσεων (BES)

Κρατικός Τομέας (GOV)

Τομέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES)

Τομέας Ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (PNP)