Περίληψη:
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παρουσιάζει τη μελέτη «Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, H ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013», η οποία συνοψίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος «Ερευνητικό Δυναμικό (REGPOT)» (Ειδικό Πρόγραμμα «Ικανότητες», 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ) την περίοδο 2007-2013. Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του ΕΚΤ με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ. Αποτελεί επικαιροποίηση της μελέτης «Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ: η περίπτωση της Ελλάδας 2007 – 2012» και περιλαμβάνει στοιχεία που καλύπτουν όλη την περίοδο υλοποίησης του 7ου Προγράμματος Πλαισίου.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2015

Αριθμός σελίδων: 60

ISBN:
978-618-5079-28-4 (print)
978-618-5079-29-1 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Γ. Τζένου, Μάλλιου Ν., Σαχίνη Ε., (2015), «Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, H ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης