Περίληψη:
Η συνοπτική έκδοση του ΕΚΤ με τίτλο «Ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ – Συνοπτική ανάλυση κοινοτικής χρηματοδότησης ανά Πρόγραμμα και Κατηγορία φορέων», παρουσιάζει την κοινοτική χρηματοδότηση που έλαβαν οι ελληνικοί φορείς την περίοδο 2007-2013 ανά πρόγραμμα, κατηγορία φορέων και κωδικό οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev. 2).

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2015

Αριθμός σελίδων: 16

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
«Ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ – Συνοπτική ανάλυση κοινοτικής χρηματοδότησης ανά Πρόγραμμα και Κατηγορία φορέων», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2015