Περίληψη:
Στους νέους επιστήμονες που αναγορεύθηκαν σε διδάκτορες το 2017, έχοντας εκπονήσει τη διατριβή τους σε ελληνικά Πανεπιστήμια, εστιάζει η νέα μελέτη του EKT. Η έκδοση ακολουθεί τις αντίστοιχες για τους διδάκτορες του 2016 και του 2015 παρουσιάζοντας και τη διαχρονική σύγκριση των στατιστικών δεικτών για τα τρία αυτά έτη σε διακριτή ενότητα. Στη μελέτη παρουσιάζονται επίσης τα καθιερωμένα στατιστικά δεδομένα ως προς την κατανομή διδακτόρων ανά ίδρυμα και σχολή, τα επιστημονικά πεδία διατριβών, τη διεθνή κινητικότητα, τους προηγούμενους τίτλους σπουδών, κ.ά.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2018

Αριθμός σελίδων: 52

ISBN:
978-618-5355-20-3 (print)
978-618-5355-21-0 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2018), Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2017, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης