Περίληψη:
Με την παρούσα έκδοση, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης εγκαινιάζει τη σειρά εκδόσεων που αποτυπώνουν τις εισροές και εκροές των δραστηριοτήτων έντασης γνώσης ανά διοικητική περιφέρεια της χώρας. H έκδοση κάνει χρήση των πλέον πρόσφατων στοιχείων από τις επίσημες στατιστικές Έρευνας & Ανάπτυξης και Καινοτομίας που διενεργεί το ΕΚΤ, όπως τις στατιστικές Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) για τις δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες Ε&Α και τις στατιστικές για την καινοτομία στις επιχειρήσεις, τις βιβλιομετρικές μελέτες για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, τα στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας, κ.λπ.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2015

Αριθμός σελίδων: 82

ISBN:
978-618-5079-59-8 (print)
978-618-5079-60-4 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2015), Περιφερειακή διάσταση των δραστηριοτήτων έντασης γνώσης στην Ελλάδα, Επισκόπηση 2015. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης.