Εκδότης
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος Έκδοσης
2017
Άξονας
Έρευνα και Ανάπτυξη
Περιφέρειες