Ο δείκτης παρουσιάζει τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που καινοτομούν εσωτερικά (In house), στο σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια, ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας και ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) κάθε Περιφέρειας.

Ως επιχειρήσεις που καινοτομούν εσωτερικά χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που στο διάστημα της εξεταζόμενης τριετίας, έχουν εισάγει καινοτομία προϊόντος ή/και καινοτομία διαδικασίας, την οποία έχουν αναπτύξει είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή άλλους φορείς. 

Καινοτόμες ΜμΕ που αναπτύσσουν εντός της επιχείρησης τις καινοτομίες προϊόντος ή/και διαδικασίας ως ποσοστό (%) του συνόλου των ΜμΕ
Περιφέρεια 2010-2012 2012-2014 2014-2016
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 15,40% 25,19% 29,30%
Κεντρική Μακεδονία 26,43% 30,61% 40,36%
Δυτική Μακεδονία 17,95% 33,82% 29,24%
Ήπειρος 16,30% 17,03% 31,71%
Θεσσαλία 19,47% 37,78% 40,82%
Ιόνια Νησιά 12,39% 24,60% 33,64%
Δυτική Ελλάδα 17,58% 37,47% 44,18%
Στερεά Ελλάδα 30,49% 31,82% 42,93%
Πελοπόννησος 22,28% 29,85% 40,35%
Αττική 28,09% 31,70% 39,64%
Βόρειο Αιγαίο 8,82% 28,57% 28,57%
Νότιο Αιγαίο 21,24% 28,99% 26,64%
Κρήτη 35,19% 34,29% 48,96%
Ελλάδα 26,02% 31,40% 39,39%

Αρχείο: 

RIS_cis_4_2010_2016.xlsx