Σε 100.786 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές πιστώσεις των κρατικών προϋπολογισμών για Ε&Α (GBARD) σε ολόκληρη την ΕΕ το 2020, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,8 % του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Οι πιστώσεις των κρατών για την Ε&Α σε επίπεδο ΕΕ ανήλθαν σε 225 ευρώ ανά κάτοικο, σημειώνοντας αύξηση 22% σε σύγκριση με το 2010 (184 ευρώ ανά κάτοικο). Οι υψηλότερες πιστώσεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (648 ευρώ ανά κάτοικο), ακολουθούμενες από τη Δανία (519 ευρώ) και τη Γερμανία (443 ευρώ).

Από την άλλη πλευρά, οι χώρες της ΕΕ με τις χαμηλότερες πιστώσεις σε Ε&Α ήταν η Ρουμανία (15 ευρώ ανά κάτοικο), η Βουλγαρία (21 ευρώ), η Ουγγαρία (39 ευρώ) και η Λετονία (42 ευρώ).

Eurostat-GBARD-2020

Διάγραμμα 1. Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α (ευρώ ανά κάτοικο) στις χώρες της ΕΕ το 2020,

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που την τελευταία δεκαετία σημείωσαν τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού για την Ε&Α και συγκεκριμένα από 62 σε 148 ευρώ ανά κάτοικο. Στην ίδια λίστα συμπεριλαμβάνονται ακόμα η  Λετονία (από 14 ευρώ το 2010 σε 42 ευρώ το 2020), και η Εσθονία (από 77 ευρώ σε 141 ευρώ). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα το ΕΚΤ, ως η αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα, ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. ευρώ το 2020. Στην Ελλάδα το 2020, οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού αποτέλεσαν το 0,96% του ΑΕΠ και το 1,58% των δημοσίων δαπανών.

metrics-Greece-2020

Διάγραμμα 2. Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ), 2008-2020

Δείτε αναλυτικά τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις δαπάνες Ε&Α στην Ελλάδα το 2020. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κρατικές πιστώσεις για Έρευνα & Ανάπτυξη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://metrics.ekt.gr/gbard.

Ετικέτες