Περίληψη:
Η έκδοση «Οι διδάκτορες στην Ελλάδα: σταδιοδρομία και κινητικότητα» παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της έρευνας του ΟΟΣΑ «International Survey on Careers of Doctorate Holders-CDH», με στόχο την καταγραφή της σταδιοδρομίας και κινητικότητας των κατόχων διδακτορικού τίτλου διεθνώς. Η διεθνής έρευνα «International Survey on Careers of Doctorate Holders – CDH» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αποτελεί την επίσημη στατιστική έρευνα για τη συλλογή στοιχείων για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, και έχει ως στόχο την καταγραφή και ανάλυση με συγκρίσιμους δείκτες της σταδιοδρομίας και της κινητικότητας των κατόχων διδακτορικού τίτλου διεθνώς. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας παραγωγής των επίσημων εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη, Τεχνολογία και Καινοτομία και φορέας τήρησης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (Ν. 1566/1985), συμμετείχε στην έρευνα CDH που πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την περίοδο Δεκέμβριος 2014 –Ιανουάριος 2015, με έτος αναφοράς το 2013.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2015

Αριθμός σελίδων: 62

ISBN:
978-618-5079-63-5 (print)
978-618-5079-64-2 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ(2015), Οι διδάκτορες στην Ελλάδα: σταδιοδρομία και κινητικότητα. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης.