Περίληψη:
Η παρούσα αναφορά ανήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας. Η έκθεση δημοσιεύεται σε ετήσια βάση και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις του 2014 για το πρόγραμμα «SC1 – Health, Demographic Change & Wellbeing» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η παρούσα ανανεωμένη έκθεση περιλαμβάνει πλέον όλες τις προκηρύξεις του 2014 και είναι βασισμένη στα υπογεγραμμένα έργα.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2016

Αριθμός σελίδων: 8

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Health, Demographic Change & Wellbeing” - Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2014, Τελική έκθεση, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2016