Περίληψη:
Η παρούσα αναφορά ανήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας. Η έκθεση δημοσιεύεται σε ετήσια βάση και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις του προηγούμενου έτους (2015) για το πρόγραμμα «SC1 – Health, Demographic Change & Wellbeing» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η έκδοση είναι βασισμένη στα εγκεκριμένα έργα.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2016

Αριθμός σελίδων: 8

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
“Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρόγραμμα SC1 Health, Demographic Change & Wellbeing - Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2015”, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2016