Περίληψη:
Η έκδοση παρουσιάζει τα τελικά συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες και το προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη για το έτος 2014 στην Ελλάδα, τα οποία απεστάλησαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη Eurostat, σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 995/2012.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2016

Αριθμός σελίδων: 29

ISBN:
978-618-5079-68-0 (print)
978-618-5079-67-3 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
EKT (2016) Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2014 στην Ελλάδα, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης