Περίληψη:
Η συνοπτική έκδοση του ΕΚΤ με τίτλο «Η θέση της Ελλάδας στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», παρουσιάζει τη θέση της Ελλάδας μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ28, με συγκεκριμένους δείκτες για τον αριθμό συμμετοχών σε έργα και την Κοινοτική Χρηματοδότηση, συνολικά και ανά πρόγραμμα. Η παρούσα αναφορά ανήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2016

Αριθμός σελίδων: 26

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Η θέση της Ελλάδας στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2016