Περίληψη:
The report presents an analysis of the Research and Development (R&D) cooperation between Greece and Germany based on data concerning the participation in the 7th Framework Programme, the scientific ‘output’ in terms of publications and the bilateral R&D program between Greece and Germany.

Εκδότης: National Documentation Centre

Έτος έκδοσης: 2015

Αριθμός σελίδων: 13

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
«An analysis of the state of research and development co-operation between Greece and Germany”, National Documentation Centre, 2015