Περίληψη:
Η παρούσα αναφορά ανήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με εμπειρικά στοιχεία, αναλύσεις και δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας και απεικονίζουν τα αποτελέσματα των ερευνητικών φορέων του Ελληνικού Ερευνητικού και Αναπτυξιακού Συστήματος. Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται σε στοιχεία που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε δεδομένα που παρείχε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2015

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Eco-Innovation 2008-2013», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2015