Περίληψη:
The publication "7 years of excellence in the European Research Area 2007-2013: the case of Greece" presents the Greek participation in the Specific Programme "Ideas" implemented by the ERC (European Research Council, ERC) under the 7th Framework Programme Framework for the period 2007-2013. This version updates the previous version from the National Documentation Center "5 years of excellence in the European Research Area 2007-2011: the case of Greece" and is part of a series of publications (Intelligence Reports) with reliable data and indicators stemming from the actions of ECB National Contact Point for FP7.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2015

Αριθμός σελίδων: 74

ISBN:
978-618-5079-18-5

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Pascual C., Sachini E. (2015), “7 years of Excellence in the European Research Area 2007-2013: the case of Greece”, National Documentation Centre