Περίληψη:
Η έκδοση παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας για την «Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις» την περίοδο 2010 έως και 2012 για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Παρουσιάζονται τα στοιχεία για τους τέσσερις τύπους καινοτομίας, τις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, την εισαγωγή νέων προϊόντων στην επιχείρηση και στην αγορά, τις συνεργασίες, τις στρατηγικές και τα εμπόδια που συναντούν οι επιχειρήσεις για την ανάπτυξη καινοτομιών.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2015

Αριθμός σελίδων: 28

ISBN:
978-618-5079-37-6 (pdf)
978-618-5079-36-9 (print)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
«Καινοτοµία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012, Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, 2015