Περίληψη:

H παρούσα έκδοση παραθέτει δείκτες και επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στην καινοτομία την περίοδο 2018-2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής έρευνας Community Innovation Survey (CIS) που διεξήγαγε στην Ελλάδα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως η αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2023

Αριθμός σελίδων: 100

ISSN:
2945-2066

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2023), Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2018-2020. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου