Περίληψη:
Η έκδοση «Η έρευνα στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: η περίπτωση της Ελλάδας (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 2007-2013)» αποτελεί επικαιροποίηση της έκδοσης «Οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής έρευνας στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Η συμμετοχή της Ελλάδας (2007-2012)», και συνοψίζει τα αποτελέσματα του Προγράμματος «Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH)» (Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία», 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ) την περίοδο 2007-2013. Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του ΕΚΤ με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ. Ανταποκρίνεται, δε, στο θεσμικό του ρόλο για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικής πληροφορίας και περιεχομένου και την απεικόνιση με δείκτες της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2015

Αριθμός σελίδων: 60

ISBN:
978-618-5079-32-1 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Σαμαρά Μ., Μάλλιου Ν., Σαχίνη Ε., (2015), «Η ευρωπαϊκή έρευνα στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: η συμμετοχή της Ελλάδας (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 2007-2013)» Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης