Περίληψη:

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις υπηρεσίες που παρείχε το ΕΚΤ την περίοδο 2021-2022 προς τους ενδιαφερόμενους φορείς (ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, μεμονωμένους ερευνητές κ.ά.), ως Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη. Μεταξύ άλλων παρουσιάζονται στοιχεία για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρείχε το ΕΚΤ, τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε ή συμμετείχε, τις δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης που έγιναν την περίοδο αυτή, αλλά και ιστορίες επιτυχίας ελληνικών ερευνητικών ομάδων και εταιρειών που έλαβαν χρηματοδότηση με την στήριξη των ΕΣΕ του ΕΚΤ.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2023

Αριθμός σελίδων: 76

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2023), Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη – Έκθεση Πεπραγμένων 2021-2022. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου