Περίληψη:

Η έκδοση παρουσιάζει τα στατιστικά αποτελέσματα της εθνικής στατιστικής έρευνας, για τους νέους κατόχους διδακτορικού τίτλου από ελληνικά ΑΕΙ, με έτος αναφοράς το 2021. Η έρευνα  διενεργείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως η αρμόδια Εθνική Στατιστική Αρχή.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2023

Αριθμός σελίδων: 90

ISSN:
2654-1238

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2023), Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2021, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου